mapa strony
strona główna

wrzesień 2019
22
niedziela
Koło Łowieckie „SZELMENT” 16-400 Suwałki
ul. Sportowa 6D/6
Adres do korespondencji: 16-400 Suwałki
ul. T. Kościuszki 103 lok. 7

Zmiany w regulaminie polowań

Zmiany w regulaminie polowań


Marcin Korolec, Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zwane potocznie „regulaminem polowań”. Celem nowelizacji było uproszczenie warunków, jakie musi spełniać broń myśliwska kulowa o lufach gwintowanych oraz uściślenie zasad polowań na zające.

Z uwagi na ciągłe modyfikacje broni myśliwskiej zaniechano ustalania jej kalibru. Pozostawiono natomiast wymóg stosowania myśliwskiej amunicji kulowej charakteryzującej się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy, niezależnie od kalibru tej broni.

W kwestii wykonywania polowania na zające rozporządzenie ustala jednoznacznie, że może się to odbywać wyłącznie w formie polowań zbiorowych, które zapewniają pełną kontrolę nad stanem populacji tego gatunku, a którego potrzeba ochrony jest jednym z bieżących zadań resortu i Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozporządzenie zostało skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw w dniu 30 lipca br. i wejdzie w życie w dniu następującym po jego ogłoszeniu.

Aby przeczytać wystarczy kliknąć: DOKUMENT  

System EPI

Faza księżyca
Logo szelment.org
| Koło Łowieckie „SZELMENT” 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 6D/6, Adres do korespondencji: 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 103 lok. 7
netBOX - Strony internetowe