mapa strony
strona gwna

stycze 2021
21
czwartek
Koło Łowieckie „SZELMENT”
16-400 Suwałki
ul. 1-go Maja 25/22
Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2
kom. 607-622-627

Zasady pobierania prób !!!

Zasady postępowania przy pobieraniu prób do badań w kierunku ASF od upolowanego dzika na terenie pow. suwalskiego.

1. Materiałem do badań od upolowanego dzika są:

-migdałki
-węzły chłonne
-śledziona
-płuca
-nerka
-krew lub surowica

Obowiązkowo należy pobrać krew lub surowicę i wycinki minimum 3 narządów wymienionych powyżej.
Każdy fragment narządu wielkości ok 2-3 cm2 należy zapakować w oddzielną torebkę a krew lub surowicę do strzykawki jednorazowej i całość do większej torebki.

2. Do pobranego materiału dołączyć pisma przewodnie według załączonego wzoru:

Świadectwo-miejsca-pochodzenia-zwierzęcia-dzikiego-dla-celów-Inspekcji-Weterynaryjnej  

Dokument-dochodzenia-epizootycznego-w-zakresie-danych-dotyczących-martwego-dzika  

3. Próby dostarczyć do Inspektoratu najszybciej łącznie z próbami na włośnie. Wysyłki prób do Puław będą się odbywały w poniedziałki i czwartki o 13. W przypadku zgłoszenia ponad 4 prób w tym czasie.

4. Do chwili otrzymania wyników badania na ASF myśliwy jest odpowiedzialny za przetrzymanie dzika z pozostałościami tak aby w przypadku wyniku + można było w całości odebrać i zutylizować tuszę z pozostałościami.

5. Zabroniony jest kontakt myśliwego który pozyskał dzika z posiadaczem trzody chlewnej w celu eliminacji przenoszenia zakażenia (korzystanie z pomieszczeń, środków transportu, sprzętu, odzieży itp.)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Suwałkach
Józef HańczukObecnie obowiązek sporządzania dokumentu dochodzenia epizootycznego
został ograniczony, w przypadku dzika pozyskanego na skutek polowania
istnieje tylko na terenie obszarów objętych restrykcjami i obszarów w 
strefie ochronnej.
W przypadku stwierdzenia padłego dzika na terenie całego kraju należy
sporządzić opisywany dokument.

Bartłomiej Popczyk

Kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny

Zarząd Główny PZŁ
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
tel: +48 22 55-65-527
tel kom: +48 513-13-64-03

Logo szelment.org
|Koło Łowieckie „SZELMENT”, 16-400 Suwałki, ul. 1-go Maja 25/22, Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2, kom. 607-622-627
netBOX - Strony internetowe