mapa strony
strona gwna

stycze 2021
16
sobota
Koło Łowieckie „SZELMENT”
16-400 Suwałki
ul. 1-go Maja 25/22
Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2
kom. 607-622-627

Odstrzał Sanitarny Zasady

Zasady odstrzału sanitarnego dzików.

I. Odstrzał i wpis w ewidencji polowań.

1. Odstrzały sanitarne wydawane są przez Łowczego i posiadają oddzielną numerację.
2. Wpisu w zakresie "polowania na odstrzał sanitarny" dokonuje się zawsze równolegle w dwóch książkach tj.:
- wpisuje się w książce "zwykłej" i w książce "sanitarnej" czas i miejsce polowania, a wpisy winne być zbieżne co
do treści (w książce zwykłej należy zaznaczyć, że jest to odstrzał sanitarny);

- UWAGA - w przypadku całego obwodu nr 5 "książka sanitarna" znajduje się u Łowczego, stąd po dokonaniu wpisu w zwykłej książce należy osobiście lub telefonicznie (rozmowa lub sms) poinformować Łowczego o fakcie
wykonywania odstrzału sanitarnego (czas i miejsce).


II. Zasady polowania.

1. W trakcie polowania sanitarnego bezwzględnie należy przestrzegać zakazu polowania na inne gatunki łowne.

2. W przypadkach sporu o miejsce polowania należy przestrzegać zasad ogólnych "Regulaminu polowań" jednakże wykonujący polowanie sanitarne winien mieć pierwszeństwo tj. jeśli któryś myśliwy wpisze bardzo duży obszar polowania to winien bezwzględnie go ograniczyć do rozsądnych granic, np. jak ktoś wpisze Jałowo to winien ograniczyć się do konkretnego obszaru (nikt nie jest w stanie opolować i obejść tego terenu w rozsądnych ramach czasowych).

3. Bezwarunkowo niezwłocznie zgłosić do Łowczego fakt pozyskania dzika (na zasadach ogólnych).

III. Postępowanie z pozyskaną tuszą dzika.

1. Pozyskany na odstrzał sanitarny dzik winien być wypatroszony, a patrochy należy umieścić w solidnym i szczelnie zawiązanym worku (np. po nawozach).

2. Tuszę wraz z narogami należy dostarczyć do chłodni na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach (to jest ten mniejsza chłodnia kontenerowa).

3. Klucze do chłodni znajdują się u Pana ochroniarza (w dzień nie ma zazwyczaj ochrony) lub Kol. Eugeniusza Kowalewskiego (605 958 552).

4. W chłodni po powieszeniu tuszy i podesłaniu maty (własnej) oraz postawieniu patrochów na podłodze obok tuszy należy wypełnić zgłoszenie mające formę "karteczek" znajdujących się obok zlewu. Karteczkę tę należy przymocować przy pomocy gumki do repety dzika.
UWAGA - Nie należy wypełniać ewidencji (Prowadzi ją Kol. Eugeniusz)!

5. O fakcie pozostawienia tuszy w chłodni należy telefonicznie poinformować Eugeniusza.

6. Tuszę można odebrać po uzyskaniu wyników badań na włosień i ASF. O fakcie odbioru należy poinformować Eugeniusza.

IV. Badania weterynaryjne.

1. Wszystkie zasady badań dzików "sanitarnych" są identyczne ze zwykłymi z obszarów zagrożonych poza:

- "Dokument dochodzenia epizootycznego" zawiera trochę inny tytuł (Pan lek. wet. Grabowski Józef pokieruje);

- należy uzyskać od weterynarza kopię dokumentu dochodzenia epizodycznego (czytelną!);

- należy obowiązkowo odebrać z laboratorium w piwnicy wynik "badań na włosień";

-UWAGA- nie należy wieszać w chłodni sanitarnej dzików ze zwykłego odstrzału.

V. Rozliczenie się z wykonania odstrzału.

1. Do Łowczego należy niezwłocznie dostarczyć komplet badań tj. kopię "Dokumentu dochodzenia epizodycznego" i wyniku "badań na włosień" (oryginały lub czytelne kopie).
(Łowczy musi zrobić zestawienie comiesięczne z wykonania umowy o odstrzał sanitarny).

2. Rozliczenie ostateczne po wykonaniu odstrzału lub upływie jego terminu niezwłocznie.

3. Opłata do Skarbnika za przeznaczenie tuszy na potrzeby własne - identycznie jak zwykłe dziki.Logo szelment.org
|Koło Łowieckie „SZELMENT”, 16-400 Suwałki, ul. 1-go Maja 25/22, Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2, kom. 607-622-627
netBOX - Strony internetowe