mapa strony
strona gwna

stycze 2021
21
czwartek
Koło Łowieckie „SZELMENT”
16-400 Suwałki
ul. 1-go Maja 25/22
Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2
kom. 607-622-627

Walne Zgromadzenie Członków

Dnia 30 sierpnia 2020 o godz. 10.00 pod wiatą w Rybalni, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "SZELMENT" z porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Zgromadzenia. (Prezes)

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

3. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.

4. (Sekretarz)-Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku gospodarczym 2018/2019 (Prezes, Skarbnik, Łowczy).

6. Plan pracy Zarządu Koła na rok gospodarczy 2019/2020. ( Prezes)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

* zatwierdzenie bilansu Koła

* przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły

* Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za rok 2017/2018

* Przyjęcie budżetu Koła na rok 2019/2020

* Upoważnienie dla zarządu do zakupu na rzecz Koła działki o powierzchni 0.3 ha wydzielonej z działki 9/2, położonej na Jałowie ,będącej własnością Sławomira i Justyny Zabłockich za kwotę 62500 złotych plus koszty opisu notarialnego.

* Upoważnienie Zarządu do przygotowania projektu zagospodarowania w/w działki na potrzeby Koła, t/j ogrodzenie działki ,wybudowanie domku myśliwskiego wraz z wiatą, ustawienie chłodni, magazynku paszowego.

* Zatwierdzenie zablokowania kwoty 100 000 zł na zagospodarowanie zakupionej działki.

* Zwolnienie ze składki do koła dla kolegi Mieczysława Kutyły jako rekompensaty za zgodę na wykorzystywanie własnej działki przez chłodnię Koła.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

Prezes zarządu
Andrzej Śledź

Logo szelment.org
|Koło Łowieckie „SZELMENT”, 16-400 Suwałki, ul. 1-go Maja 25/22, Adres do korespondencji: 16-503 Krasnopol 2, kom. 607-622-627
netBOX - Strony internetowe