mapa strony
strona główna

maj 2019
25
sobota
Koło Łowieckie „SZELMENT” 16-400 Suwałki
ul. Sportowa 6D/6
Adres do korespondencji: 16-400 Suwałki
ul. T. Kościuszki 103 lok. 7

Walne Zgromadzenie

Dnia 14 kwietnia 2019 o godz. 10.00 w Sali Z.O. PZŁ w Suwałkach ul.1-go Maja 25, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „SZELMENT” z porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Zgromadzenia.(Prezes)

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

3. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (Sekretarz)

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku gospodarczym 2017/2018 (Prezes, Skarbnik, Łowczy).

6. Plan pracy Zarządu Koła na rok gospodarczy 2018/2019.( Prezes)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.

8. Zapoznanie zebranych z nowym statutem PZŁ (wybrane fragmenty)–(Prezes).

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

* zatwierdzenie bilansu Koła.

* Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły.

* Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za rok 2017/2018.

* Przyjęcie budżetu Koła na rok 2019/2020.

* Upoważnienie dla zarządu do zakupu na rzecz Koła domku wraz z  działką należącą do Kol. Zenona Wasilewskiego położonego w miejscowości Sidory za kwotę 33000 zł plus koszty opisu notarialnego.

* Upoważnienie Zarządu Koła do przygotowania projektu i rozbudowy w/w domku(dobudowanie krytej wiaty, oraz adaptacja nieruchomości na potrzeby Koła).

* zwolnienie ze składki na rzecz Koła Kol. Ryszarda Jurkiewicza w zamian udostępnienie do użytkowania części własnej działki na rzecz Koła i do postawienia na niej i zabudowania na cele łowieckie kontenera otrzymanego w darze od kolegi Piotra Bremerskiego

* Pokrywanie przez Koło kosztów składki na PZŁ, członkom Zarządu Koła.

* Wprowadzenie elektronicznej ewidencji polowań EPI.


10. dyskusja i wolne wnioski (prezentacja elektronicznej książki pobytu myśliwych na polowaniu lndyw.)


Składka członkowska do Koła -240zł, ulgowa -120zł, do PZŁ-363, ulgowa-203zł.(zawarte jest NW i OC myśliwych)


Proszę Kolegów o opłacenie zaległych składek.


Prezes Zarządu
Andrzej Śledź


Przypominam Kolegom, że na każdym wiosennym Walnym Zebraniu mamy do przegłosowania wiele ważnych uchwał bez których, funkcjonowanie Koła jest niemożliwe.

System EPI

Faza księżyca
Logo szelment.org
| Koło Łowieckie „SZELMENT” 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 6D/6, Adres do korespondencji: 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 103 lok. 7
netBOX - Strony internetowe